BÖCKER

Förlaget endast kvar två böcker, ett par av de viktigaset som givits ut i detta land.

Priserna inkluderar porto/frakt och moms
Leveranstid 5-7 dagar
Postgiro/Plusgirot: 415 61 97-8 (Reaktion.nu) - glöm ej ange artikelnr samt namn och adress!
Reaktion.nu/Reson Produktion har F-skattesedel

För beställningar utanför Sverige tillkommer en extra fraktkostnad om 40 kr per bok.

Artikelnr 007:
sfgh

Politisk korrekthet. Likriktning, åsiktsförtryck och dikotomisering
av John Järvenpää

Kategori: Sociologi / Socialpsykologi, Samhällskunskap
Reson Produktion, 2006, häftad 246 sid.
Bestnr 007. Pris 120 kr

Postgiro/Plusgirot: 415 61 97 -8

Köper Du fem exemplar betalar Du endast 100 kronor styck, inkl moms och frakt. Och köper Du 10 exemplar betalar Du endast 80 kronor styck, inkl moms och frakt. Boken kan även beställas hos välsorterade bokhandlare.

2006 års mest nedtystade bok! Boken skickades till de flesta större tidningars kulturredaktioner men ingen anmälde den. Åtminstone en recension av en sociolog refuserades. Trots nedtystandet, som bekräftar författarens huvudtes om dikotomisering, där invandringsrelaterade ämnen ska beskrivas så enkelt som bara möjligt och utan nyanser, har ett stort intresse visats för boken.

Ett stort antal positiva omdömen har också fällts, både från "̶vanliga" läsare och forskarhåll. Samhällsvetaren Lasse Ekstrand anser att Järvenpää genom att "punktera den offentliga lögnen" skriver in sig "i en stolt tradition" i samma anda som bl a Strindberg (att jämföra med "en svensk Pierre Bourdieu", ett omdöme fällt av en initierad psykiater). Den världsberömde finske statsvetarprofessorn, Tatu Vanhanen, som forskat kring evolutionspsykologiska och biologiska aspekter på etnicitet och samhälle, sammanfattade boken med följande ord: "Det är en viktig bok och jag hoppas att den skapar disksussion."

Boken släpptes i januari 2006. Tiden därefter hände så mycket, varav en del bekräftar bokens teser, att författaren i juli samma år hade färdigställt ytterligare motsvarande drygt 50 boksidor som här kan laddas ned:

Tillägg och förtydliganden (pdf)  


 

 Artikelnr 023:


För livets skull - Arkeofuturism som ny politisk riktning
av
John Järvenpää

Kategori: Samhällslära med en evolutionär prägel
Reaktion.nu, 2011, hårdpärm, inbunden 294 sid.
                    

Bestnr 024. Pris 140 kr.
Postgiro/Plusgirot: 415 61 97-8
 

Det senmoderna samhället präglas av en egalitarism som alltsedan 1968 haft grepp om Västerlandet, inte minst Sverige. Traditionella normer, knutna till den vita människan, har ansetts vara av ondo. För att uppnå ”jämlikhet” har såväl dessa normer som de nationella, etniska, historiska, kulturella och snart också könsmässiga banden luckrats upp. Målet är att alla ska betraktas som jämlika individer. I takt med detta har förändring blivit ett självändamål. Makthavarna har motat bort fungerande koncept utan att ersätta dem med något bättre. Oförutsägbarhet och otrygghet har byggts in i samhället. Där individen förr präglades av förhållningssättet tanke-handling, präglas hon idag av känsla-handling.

På detta kommer att alla världens länder lyder under kravet på överdriven ekonomisk tillväxt. Genom att makthavarna upplöser alla kollektiva band skapas rotlösa individer som, för att fylla sina liv med (kortsiktig) lycka, hänger sig åt materiell konsumtion. På så sätt upprätthålls kravet på tillväxt.

Miljöforskningen visar entydigt att nuvarande ekonomiska ordning är ohållbar. Vi lever i en förgiftad värld som kommer att förvärras av den fortsatt massiva befolkningsökningen. Varje barn som idag föds har hundratals kemikalier i sin kropp. För att säkra skördarna och mätta munnarna på jordens population krävs enorma mängder gifter i matproduktionen. Likaså är en stor del av våra vardagliga material giftiga. Framtidens politik måste vägledas av insikten att människan behöver jorden, som inte behöver människan.

Överlag måste politiken bli mer pragmatisk och helhetsinriktad, endast så kan framtida utmaningar hanteras. Detta är kärnan i arkeofuturismen, ett begrepp myntat av den franske tänkaren Guillaume Faye. Begreppet förenar traditionella värden med evolutionslära, naturvetenskap och det bästa av tekniken. Utifrån arkeofuturismen pläderas i boken för en nordisk union med en egen ekonomi och ett ekologiskt hållbart kretsloppsystem. Norden bör satsa på att bli världens mest ekovänliga samhälle. Till skillnad från många andra områden, som troligen kommer att präglas av svält och kamp om mat och rent vatten, har Norden ännu en möjlighet att åstadkomma detta.

Respekten för naturen är ett av de tidlösa värden som med fördel kan knytas till en tydlig identitet och livsbejakande ordning. I denna har rättvisa normer återinförts och de typiskt kvinnliga - omvårdande – egenskaperna har uppvärderats. Samtidigt måste det bästa av den traditionella mansrollen restaureras och ges den komplementära status som varje fungerande samhälle kräver. Denna grund ger upphov till självständiga, harmoniska och ansvarstagande individer.

Startsidan
Om Reaktion.nu
Böcker
Kontakt